ImageNamePriceBuyhf:categories
BƯỞI HỮU CƠ85.000 
san-pham trai-cay
CAM SÀNH HỮU CƠ 58.000 
san-pham trai-cay
CAM XOÀN HỮU CƠ65.000 san-pham trai-cay
CHANH GIẤY VÀNG90.000 
san-pham trai-cay
CHUỐI LABA 30.000 
san-pham trai-cay
DÂU NHẬT HỮU CƠ size A (hộp)210.000 san-pham trai-cay
DÂU NHẬT HỮU CƠ size B (hộp)190.000 san-pham trai-cay
DÂU NHẬT HỮU CƠ size C (hộp)160.000 
san-pham trai-cay
DƯA LƯỚI HOÀNG KIM 95.000 
san-pham trai-cay
HỒNG GIÒN55.000 
san-pham trai-cay
MẬN HẬU MỘC CHÂU60.000 san-pham trai-cay
SẦU RIÊNG RỤNG89.000 
san-pham trai-cay