You are currently viewing GÀ TA ĐẺ BAO NHIÊU TRỨNG?
GÀ TA ĐẺ BAO NHIÊU TRỨNG

GÀ TA ĐẺ BAO NHIÊU TRỨNG?

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm, 1 ngày, 1 lứa


Nhiều bạn thắc mắc gà ta đẻ bao nhiêu trứng một năm, một ngày hay một lứa (1 đợt). Trước khi trả lời vấn đề này, các bạn cần hiểu gà ta là gà gì để tránh nhầm lẫn vì gà ta không phải là một giống gà cụ thể nào cả. Gà ta được dùng để chỉ chung cho các giống gà bản địa của Việt Nam. Do đó, vấn đề gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm, 1 ngày hay 1 lứa còn phụ thuộc vào từng giống gà cụ thể mới biết được.

 

Gà tre
Gà tre

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm

Gà ta tùy từng giống gà khác nhau mà thời gian đẻ cũng khác nhau ít nhiều. Trong số các giống gà ta thì gà ri là giống gà đẻ sai nhất với sản lượng trung bình 100 trứng/mái/năm. Các giống gà khác được đánh giá là đẻ nhiều chỉ cho sản lượng trứng khoảng 70 trứng/mái/năm. Còn các giống gà ta đẻ ít thường chỉ cho sản lượng trứng từ 30 – 50 quả/mái/năm.

Các giống gà ta Sản lượng trứng/năm
Gà Ri 80 – 100 quả
Gà Đông Tảo 50 – 60 quả
Gà Mía 60 – 70 quả
Gà Hồ 60 – 70 quả
Gà Tàu vàng 70 – 90 quả
Gà Tre 60 – 70 quả
Gà chọi 30 – 70 quả
Gà ác 80 – 105 quả
Gà rừng 30 quả
Gà Sao 80 – 100 quả
Gà Phù Lưu 60 – 70 quả

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 lứa

Vấn đề gà ta đẻ bao nhiêu trứng một lứa cũng tùy vào từng giống gà. Như giống gà ri đẻ khá sai thì một lứa gà ri đẻ khoảng 8 – 12 quả sau đó sẽ không đẻ nữa mà bắt đầu ấp trứng. Các giống gà khác thường chỉ đẻ 8 – 10 trứng mỗi lứa mà thôi. Tất nhiên, cũng có nhiều trường hợp gà đẻ tới 20 thậm chí là 30 trứng mới ấp nhưng đây là các trường hợp gà đẻ không bình thường.

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm, 1 ngày, 1 lứa
Gà ri

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 ngày

Nói về vấn đề gà ta đẻ bao nhiêu trứng một ngày thì câu trả lời là còn tùy từng giống gà cụ thể và tùy vào cả chế độ dinh dưỡng cho gà. Thông thường gà ta sẽ đẻ 1 trứng 1 ngày hoặc đẻ cách nhật 2 ngày 1 trứng. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng, gà ta chỉ đẻ được tối đa 1 trứng 1 ngày vì thời gian tạo trứng của gà mất khoảng 22 giờ. Vì thời gian tạo trứng này gần bằng 1 ngày và gà đẻ buổi sáng nên gần như gà không thể đẻ 1 ngày 2 trứng được.

Xem thêm: Gà công nghiệp đẻ bao nhiêu trứng một ngày

Gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm, 1 ngày, 1 lứa
Gà chọi

Như vậy, tổng hợp lại thì các bạn đã có thể trả lời câu hỏi gà ta đẻ bao nhiêu trứng 1 năm, 1 ngày hay 1 lứa rồi phải không. Gà ta tùy từng giống gà mà sản lượng trứng có thể dao động trong khoảng 30 – 100 trứng/mái/năm. Còn 1 ngày gà ta chỉ đẻ được tối đa 1 trứng, cũng có khi gà đẻ cách nhật 2 ngày 1 quả. Mỗi đợt đẻ trứng, gà ta thường chỉ đẻ từ 8 – 12 trứng sau đó sẽ không đẻ nữa mà ấp trứng. Còn các trường hợp gà đẻ 20 – 30 trứng mới ấp thì là các trường hợp ngoại lệ.

Trả lời